/آموزش ساخت ListView سفارشی در فلاتر
برنامه نویسی فلاتر

آموزش ساخت ListView سفارشی در فلاتر

در مطلب قبلی با ویجت لیست ویو ListView در فریموورک فلاتر Flutter آشنا شدیم.

امروز میخواهیم اطلاعاتی که یاد گرفتیم و گسترش بدیم و لیست ویو سفارشی طراحی کنیم.

نوع پیاده سازی لیست ویو در مطلب قبلی برای اطلاعات کم کاربرد داشت و برای لیست های طولانی پیشنهاد نمیشه که از آن استفاده کنید.

برای این کار از ListView builder کمک میگیرم.

با استفاده از ListView builder میتونیم از یک آرایه به عنوان ورودی لیست ویو استفاده کنیم و زمانی که اطلاعات و از اینترنت دریاف می کنیم خیلی به کمک ما می آید.

برای شروع ما یک عکس وارد پروژه خودمون میکنیم.


 assets:
  - assets/macbook.jpg

یک لیست از نوع رشته تعریف میکنیم و هر نوع اطلاعاتی بخوایم و داخل آن قرار میدیم.


 List _products = ['Laptop'];

حالا در هر قسمتی از برنامه که نیاز داریم میایم و از ویجت لیست ویو استفاده می کنیم.


 ListView.builder(
   itemBuilder: ,
   itemCount: products.,
  );


ListView.builder دو ویژگی مهم داره یکی itembuilder هست که یک ویجت برمیگردونه و ما طراحی یک آیتم از لیست و داخل آن انجام می دهیم.

ویژگی بعدی itemcount هست که اندازه لیست را تعیین می کند.


 
ListView.builder(
   itemBuilder: new Card(
   child: Column(
    children: [
     Image.asset('assets/macbook.jpg'),
     Text(products[index], style: TextStyle(color: Colors.deepPurple))
    ],
   ),
  );,
   itemCount: products.length,
  );

کد بالا کامل شده لیست ما هست که در قسمت itemBuilder ابتدا یک Card قرار دادیم و بعد از آن عکس و متن را زیر هم نمایش دادیم.

برنامه نویسی فلاتر
آموزش فلاتر