/آموزش شی گرایی در زبان دارت: ارث بری
برنامه نویسی ارث بری

آموزش شی گرایی در زبان دارت: ارث بری

در مطلب قبلی با برنامه نویسی شی گرایی و مفهوم کلاس آشنا شدیم و در این مطلب میخواهیم با هم دیگه وارد بخش ارث بری از شی گرایی شویم.

ارث در برنامه نویسی تقریبا با مفهوم ارث بری در دنیای ما انسان ها و موجودات زنده یکی هست. یعنی همه ما یک سری از ویژگی های ظاهری و اخلاقی خودمون و از پدر و مادر خودمون به ارث میبریم.

برنامه نویسی ارث بری
برنامه نویس شی گرایی

در اینجا هم ما یک سری کلاس های والدین داریم و یک سری کلاس های فرزند که این کلاس های فرزند ویژگی های کلاس  والدین را به ارث میبرند و در کنارش خودشون میتونند یک سری ویژگی های جدید تر نیز داشته باشند.

برای درک بهتر موضوع کلاس  Car مثال مطلب قبلی و با استفاده از شی گرایی مینویسیم.

میدونیم که اتوموبیل, موتور, کامیون و… همگی یک نوع وسیله نقلیه به حساب می آیند پس در یک سری ویژگی ها مشترک هستند به همین دلیل ما هم کلاسی تحت عنوان Vehicle که به معنی وسیله نقلیه هست ایجاد می کنیم و ویژگی های مشترک را در آن قرار میدهیم.


 class Vehicle{

String wheel;
String speed;
public Vehicle(String speed,String wheel){
this.wheel=wheel;
this.speed=speed
{
void getInfo(){
print("wheels $wheel , speed: $speed");
}
}


کلاس بالا دوتا ویژگی داره که سرعت و تعداد چرخ های وسیله و مشخص می کنه و یک متد داره که این مشخصان و نمایش میده.حالا یک کلاس به نام Car میسازیم که از کلاس Vehicle ارث بری کند.


class Car extends Vehicle{
{ 


بعد از نوشتن اسم کلاس از دستور extends برای ارث بری استفاده می کنیم  و با این کار کلاس Car به تمام ویژگی ها و متد های Vehicle دسترسی دارد.