/آموزش عبارت های شرطی در زبان دارت Dart
آموزش زبان Dart

آموزش عبارت های شرطی در زبان دارت Dart

استفاده از شرط ها همیشه در برنامه نویسی برای ما مهم هستند و تقریبا نمیتونیم برنامه ای بنویسیم و از هیچ دستور شرطی استفاده نکنیم.

اما دستور شرطی چیست؟

دستورات شرطی زمانی استفاده استفاده می شوند که ما بین دو موقعیت میخوایم تصمیم گیری کنیم مثلا از کاربر جنسیت اش را میپرسیم و بعد تصمیم میگیرم که این کاربر اگر مرد یا خانم بود به کدام بخش از برنامه دسترسی داشته باشد.

آموزش زبان Dart
زبان Dart

برای استفاده از شرط از کلمه کلیدی if استفاده می کنیم به شکل زیر

if(2>1){
  print("Yes");
}

در مثال بالا شرط گذاشتیم اگر عدد ۲ از عدد ۱ بزرگتر هست پیغام Yes و نمایش بده که خب طبیعتا شرط برقرار هست اما در حالتی که اگر شرط بر قرار نبود و ما قصد داشتیم کاری انجام دهیم از کلمه else استفاده میکنیم.

if(2>1){
  print("Yes");
}
else{
  print("No");
}

در مثال بالا گفتیم اگر شرط بر قرار بود کلمه Yes را نمایش بدهد و اگر به هر دلیلی شرط بر قرار نبود کلمه No نمایش داده شود.

علاوه بر عملگر کوچیکتر و بزرگتر میتونیم از عملگر مساوی هم در شرط ها استفاده کنیم.

var a=1;
var b=4;

if(a==b){
  print("yes");
}
else{
  print("no");
}

در مثال بالا شرط گذاشتیم تا بررسی کنیم که آیا مقدار دو متغیر a و b برابر هست یا خیر. برای این کار حتما باید از دوتا علامت مساوی استفاده کنیم که شرط بالا بر قرار نیست و پیغام  no نمایش داده می شود.

اگر بخواهیم شرط را نقض کنیم از علامت ! استفاده می کنیم.

var a=1;
var b=4;

if(a!=b){
  print("yes");
}
else{
  print("no");
}

در مثال بالا گفته ایم بررسی کن اگر دو متغیر a و b برابر نبودند پیغام yes و نمایش بده که چون برابر نیستند همین کار  و انجام میدهد.

در شرط ها ما میتونیم بیش از یک عبارت و بررسی کنیم.

var a=1;
var b=2;

if(a>b && a==1){
  print("yes");
}

در مثال بالا ما دوتا شرط و بررسی کرده ایم برای این کار از دو علامت && استفاده می کنیم که به معنی “و” می باشد. یعنی هر دوتا شرط همزمان باید برقرار باشند تا وارد بلاک if شود و پیغام yes را نمایش دهد. مثال بالا می گوید بررسی کن اگر a از b بزرگتر بود و همچنین a برابر عدد ۱ بود پیغام yes را نمایش بده که چون a از b بزرگتر نیست این اتفاق رخ نمیدهد.

اما اگر بجای عبارت “و” از “یا” استفاده می کردیم شرط بالا صحیح بود چون عبارت یا فقط با صحیح بودن یکی از شرط ها اجرا می شود.

var a=1;
var b=2;

if(a>b || a==1){
  print("yes");
}

برای استفاده از “یا” از دو علامت || استفاده می کنیم . شرط بالا می گوید اگر a از b بزرگتر بود یا a برابر عدد ۱ بود پیغام yes و نمایش بده که این اتفاق میفتاد چون a برابر ۱ هست.