/جا به جایی بین صفحات در Flutter
جا به جایی صفحات در فلاتر

جا به جایی بین صفحات در Flutter

در هر برنامه و اپلیکیشنی ما نیاز داریم که بتونیم بین صفحات جا به جا شویم و کاربر و به مکان های مختلف منتقل کنیم به دلیل اینکه هر برنامه از صفحات مختلف تشکیل شده که هرکدام اطلاعات متفاوتی و نمایش می دهند.

در Flutter به صفحات route میگوییم که در اندروید اکتیویتی نام دارد و در برنامه نویسی iOS هم ViewController

حالا برای اینکه بتونیم مسیر خودمون و ایجاد کنیم و بین دو صفحه جا به جا شویم باید از کلاس Navigator استفاده کنیم.

این کلاس یک ساختمان داده پشته در اختیارمون قرار میده که صفحات برنامه و داخل خودش ذخیره میکنه با دستور push و برای برگشتن به صفحه قبلی هم از دستور pop استفاده خواهیم کرد.

برای این که بهتر متوجه بشید اجازه بدید با یک مثال جلو بریم.

در مثال زیر ما دوتا صفجه مختلف ایجاد کردیم با نام های FirstRoute و SecondRoute


 class FirstRoute extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('First Route'),
   ),
   body: Center(
    child: RaisedButton(
     child: Text('Open route'),
     onPressed: () {
      // Navigate to second route when tapped.
     },
    ),
   ),
  );
 }
}

class SecondRoute extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Second Route"),
   ),
   body: Center(
    child: RaisedButton(
     onPressed: () {
      // Navigate back to first route when tapped.
     },
     child: Text('Go back!'),
    ),
   ),
  );
 }
}


برای وارد شدن به یک صفجه جدید از دستور Navigator.push() استفاده می کنیم.

دستور پوش یک route و به پشته اضافه می کند.


onPressed: () {
 Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (context) => SecondRoute()),
 );
}

در دستور بالا با کلیک کردن روی دکمه در صفحه اول وارد صفحه دوم می شویم برای اینکار از MaterialPageRoute استفاده کردیم.

همین کد و برای دکمه صفحه دوم نیز میتونیم بنویسیم. اما چون مقدار صفحه اول ما در پشته ذخیره شده نیازی نیست که اینکار و کنیم و خیلی راحت مقدار صفحه اول و از پشته میخوانیم.


onPressed: () {
 Navigator.pop(context);
}