• لطفا کدهای خود را بصورت اسکرین شات قرار دهید.
  • سوالات خودتون و بصورت فارسی بنویسید.

2+18=