/کار با ویجت Text در فلاتر
ویجت Text

کار با ویجت Text در فلاتر

در فریموورک فلاتر Flutter برای نمایش هر متنی به کاربر از ویجت Text استفاده می کنیم.

کار با Text بسیار راحت هست و هیچگونه پیچیدگی خاصی ندارد.

در ابتدا به کد های زیر توجه کنید و ببینید که چگونه برای نمایش متن به کاربر از این ویجت استفاده می کنیم.


 child: new Text('Flutter-learn.ir')

در هر لایه ای می توانیم از ویجت Text استفاده کنیم در کد بالا به عنوان یک فرزند در یک لایه ای از Text استفاده کرده ایم و داخل پرانتز متنی که میخواهیم نمایش داده شود را نوشته ایم.

ویجت Text
ویجت Text

برای تغییر استایل متن مینونیم از ویژگی Style استفاده کنیم. با استایل میتونیم رنگ,اندازه,فونت, وزن و… را به دلخواه خودمون تغییر دهیم.


 
new Text('Flutter-learn.ir',
  style: new TextStyle(fontSize: 22.0,color: Colors.lightGreen),)

در متن بالا ابتدا ویژگی style را نوشته و سپس با استفاده از دستور new TextStyle شروع به نوشتن استایل های مورد نظر می شویم به این دلیل از new TextStyle استفاده کردیم که میتونیم یک متد از این نوع ساخته و جدا در آن استایل دهی خودمون و انجام دهیم.

با استفاده از ویژگی textAlign محل قرار گیری متن را میتوانیم تعیین کنیم.


 
 textAlign: TextAlign.center

لیست کامل ویژگی های ویجت Text:

 • textAlign
 • style
 • textDirection
 • textScaleFactor
 • textSpan
 • locale

در زیر یک مثال کامل از ویجت Text را قرار داده ایم.

 


import 'package:flutter/material.dart';

void main(){
 runApp(
  new Material(
color: Colors.white,
   child: new Center(
    child: new Text('Flutter-learn.ir',
     textDirection: TextDirection.ltr,
     style: new TextStyle(fontSize: 28.0,color: Colors.orange ),),
   ),
  ));
}