elias 2 سال قبل

به عنوان مثال فرستادن اطلاعات یا دریافت و نمایش آن  و کار هایی از این دست

2 پاسخ
Hesam عضو سایت 2 سال قبل

برای این موارد یا باید تک تک موارد مورد نظر و جستجو کنید مطالعه کنید تا یاد بگیرید یا یک دوره آموزشی بگذرانید

Hesam عضو سایت 2 سال قبل

سه دوره آموزش داخل وبسایت هست میتونید استفاده کنید برای شروع فصل اول دوره فلاتر و پیشنهاد میکنم