اولین

مرجع فارسی برنامه نویسی فلاتر

3
دوره آموزشی

516
دانشجو

21 ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید

چرا فلاتر؟

خروجی مختلف

با یک بار برنامه نویسی بصورت همزمان برای سیستم عامل های اندروید و iOS خروجی بگیرید

عملکرد Native

برنامه های طراحی شده با فلاتر عملکری کاملا مشابه با برنامه های ساخته شده توسط زبان های Native دارد

یادگیری راحت

زبان دارت یک زبان شی گرایی می باشد که بسیار شبیه جاوا است اما با پیچیدگی  های بسیار کمتر که مناسب یادگیری در زمان کم می باشد

دوره های پرطرفدار

آموزش

اولین و بزرگترین مرجع فارسی فلاتر Flutter