آخرین سوالاتدسته بندی: فلاترFAILURE: Build failed with an exception.
Azin 7 ماه قبل

سلام من تازه اندروید استودیو و فلاتر نصب کردم و اولین پروژه رو که درست کردم و دیفالت خودش رو میخوام ران کنم همچین اروری میده.
فیلترشکن و گذر از تحریم شکن و یه سری چیزهای دیگه رو امتحان کردم اما باز درست نشده.
مثلا الان که دی‌ان‌اس شکن رو وارد کردم از قسمت پروکسی اندروید استودیو چک کانکشن رو با سایت اندروید استودیو چک میکنم و پیغام موفقیت آمیز بودن میده برای همین فکر نمیکنم اشکال از نتورک باشه.
الان یک هفتست دارم توی اینترنت دنبال راه حل این مشکل می‌گردم اما هیچکدوم از راه‌ها مشکلم رو حل نمی‌کنن.
کسی هست بدونه مشکل از چی می‌تونه باشه یا راهی برای دانلود چیزایی که می‌خواد به صورت دستی بده که مشکل حل بشه؟
اگر امکانش هست که راهنمایی کنید ممنون میشم.
این هم متن ارور:

</p>
<p>FAILURE: Build failed with an exception.</p>
<p>* What went wrong:<br />
A problem occurred configuring root project 'android'.<br />
> Could not resolve all files for configuration ':classpath'.<br />
> Could not find gradle-7.2.0.jar (com.android.tools.build:gradle:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/gradle/7.2.0/gradle-7.2.0.jar<br />
> Could not find lint-model-30.2.0.jar (com.android.tools.lint:lint-model:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/lint/lint-model/30.2.0/lint-model-30.2.0.jar<br />
> Could not find builder-7.2.0.jar (com.android.tools.build:builder:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/builder/7.2.0/builder-7.2.0.jar<br />
> Could not find builder-test-api-7.2.0.jar (com.android.tools.build:builder-test-api:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/builder-test-api/7.2.0/builder-test-api-7.2.0.jar<br />
> Could not find ddmlib-30.2.0.jar (com.android.tools.ddms:ddmlib:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/ddms/ddmlib/30.2.0/ddmlib-30.2.0.jar<br />
> Could not find aaptcompiler-7.2.0.jar (com.android.tools.build:aaptcompiler:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/aaptcompiler/7.2.0/aaptcompiler-7.2.0.jar<br />
> Could not find aapt2-proto-7.2.0-7984345.jar (com.android.tools.build:aapt2-proto:7.2.0-7984345).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/aapt2-proto/7.2.0-7984345/aapt2-proto-7.2.0-7984345.jar<br />
> Could not find crash-30.2.0.jar (com.android.tools.analytics-library:crash:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/crash/30.2.0/crash-30.2.0.jar<br />
> Could not find tracker-30.2.0.jar (com.android.tools.analytics-library:tracker:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/tracker/30.2.0/tracker-30.2.0.jar<br />
> Could not find shared-30.2.0.jar (com.android.tools.analytics-library:shared:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/shared/30.2.0/shared-30.2.0.jar<br />
> Could not find lint-typedef-remover-30.2.0.jar (com.android.tools.lint:lint-typedef-remover:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/lint/lint-typedef-remover/30.2.0/lint-typedef-remover-30.2.0.jar<br />
> Could not find databinding-compiler-common-7.2.0.jar (androidx.databinding:databinding-compiler-common:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/databinding/databinding-compiler-common/7.2.0/databinding-compiler-common-7.2.0.jar<br />
> Could not find databinding-common-7.2.0.jar (androidx.databinding:databinding-common:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/databinding/databinding-common/7.2.0/databinding-common-7.2.0.jar<br />
> Could not find baseLibrary-7.2.0.jar (com.android.databinding:baseLibrary:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/databinding/baseLibrary/7.2.0/baseLibrary-7.2.0.jar<br />
> Could not find layoutlib-api-30.2.0.jar (com.android.tools.layoutlib:layoutlib-api:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/layoutlib/layoutlib-api/30.2.0/layoutlib-api-30.2.0.jar<br />
> Could not find android-device-provider-ddmlib-proto-30.2.0.jar (com.android.tools.utp:android-device-provider-ddmlib-proto:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/utp/android-device-provider-ddmlib-proto/30.2.0/android-device-provider-ddmlib-proto-30.2.0.jar<br />
> Could not find android-device-provider-gradle-proto-30.2.0.jar (com.android.tools.utp:android-device-provider-gradle-proto:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/utp/android-device-provider-gradle-proto/30.2.0/android-device-provider-gradle-proto-30.2.0.jar<br />
> Could not find android-test-plugin-host-additional-test-output-proto-30.2.0.jar (com.android.tools.utp:android-test-plugin-host-additional-test-output-proto:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/utp/android-test-plugin-host-additional-test-output-proto/30.2.0/android-test-plugin-host-additional-test-output-proto-30.2.0.jar<br />
> Could not find android-test-plugin-host-coverage-proto-30.2.0.jar (com.android.tools.utp:android-test-plugin-host-coverage-proto:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/utp/android-test-plugin-host-coverage-proto/30.2.0/android-test-plugin-host-coverage-proto-30.2.0.jar<br />
> Could not find android-test-plugin-host-retention-proto-30.2.0.jar (com.android.tools.utp:android-test-plugin-host-retention-proto:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/utp/android-test-plugin-host-retention-proto/30.2.0/android-test-plugin-host-retention-proto-30.2.0.jar<br />
> Could not find android-test-plugin-result-listener-gradle-proto-30.2.0.jar (com.android.tools.utp:android-test-plugin-result-listener-gradle-proto:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/utp/android-test-plugin-result-listener-gradle-proto/30.2.0/android-test-plugin-result-listener-gradle-proto-30.2.0.jar<br />
> Could not find builder-model-7.2.0.jar (com.android.tools.build:builder-model:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/builder-model/7.2.0/builder-model-7.2.0.jar<br />
> Could not find dvlib-30.2.0.jar (com.android.tools:dvlib:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/dvlib/30.2.0/dvlib-30.2.0.jar<br />
> Could not find common-30.2.0.jar (com.android.tools:common:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/common/30.2.0/common-30.2.0.jar<br />
> Could not find apkzlib-7.2.0.jar (com.android.tools.build:apkzlib:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/apkzlib/7.2.0/apkzlib-7.2.0.jar<br />
> Could not find protos-30.2.0.jar (com.android.tools.analytics-library:protos:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/protos/30.2.0/protos-30.2.0.jar<br />
> Could not find signflinger-7.2.0.jar (com.android:signflinger:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/signflinger/7.2.0/signflinger-7.2.0.jar<br />
> Could not find zipflinger-7.2.0.jar (com.android:zipflinger:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/zipflinger/7.2.0/zipflinger-7.2.0.jar<br />
> Could not find annotations-30.2.0.jar (com.android.tools:annotations:30.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/annotations/30.2.0/annotations-30.2.0.jar<br />
> Could not find apksig-7.2.0.jar (com.android.tools.build:apksig:7.2.0).<br />
Searched in the following locations:<br />
https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/apksig/7.2.0/apksig-7.2.0.jar</p>
<p>* Try:<br />
> Run with --stacktrace option to get the stack trace.<br />
> Run with --info or --debug option to get more log output.<br />
> Run with --scan to get full insights.</p>
<p>* Get more help at https://help.gradle.org</p>
<p>BUILD FAILED in 2s<br />
Exception: Gradle task assembleDebug failed with exit code 1<br />

Hesam عضو سایت پاسخ داده شده 7 ماه قبل

سلام از نسخه دیگه ای به غیر از ۳۰٫۲٫۰ برای buildToolsVersion استفاده کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه, google() و jcenter() هم چک کنید داخل ریپازیتوری ها قرار داشته باشه