زبان Dart

آموزش ساخت لیست و آرایه در زبان دارت…

یکی از ساختمان داده های متداول در برنامه نویسی که از آن به دفعات استفاده می شود ساختمانه داده آرایه هست. به شکل ساده اگر بخواهیم توضیح دهیم آرایه در واقع مجموعه از متغیر هاست.…

ساخت حلقه در زبان دارت

آموزش ساخت حلقه در زبان دارت Dart

فرض کنید نیاز داریم اسم 10 تا کاربر و دریافت و ذخیره کنیم, به نظر شما چیکار میکنیم؟ اولین کاری که به ذهن یک شخص تازه وارد در برنامه میرسد نوشتن کد دریافت اطلاعات از…

آموزش زبان Dart

آموزش عبارت های شرطی در زبان دارت Dart

استفاده از شرط ها همیشه در برنامه نویسی برای ما مهم هستند و تقریبا نمیتونیم برنامه ای بنویسیم و از هیچ دستور شرطی استفاده نکنیم. اما دستور شرطی چیست؟ دستورات شرطی زمانی استفاده استفاده می…

تعریف متد در زبان dart

تعریف متد در زبان دارت

متد یا تابع یا فانکشن قطعه کدی هست که در بلاکی خارج از بلاک متد اصلی نوشته می شود و سپس فراخوانی می شود. از متد ها زمانی استفاده می کنیم که نیاز داریم یک…

حذف شرط: آموزش فارسی dart آموزش فارسی dart

متغیر ها و Data Type ها در زبان…

برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی اولین کار معمولا یادگرفتن نحوه تعریف و استفاده از متغیر های می باشد به همین دلیل در این مطلب هم ما چگونگی تعریف متغیر و قرار هست با هم…